Painting With Camera

At every bus shed, in our mobiles, in the subway, in the fashion magazine, in Dagens Nyheter (Daily News), in your Facebook profile; The photograph is now an obvious tool to reflect moments of our reality.

The camera’s mechanism and purpose to capture what we can only see with our eyes has given it uncompromisingly; reputated as the most realistic and objectively linked tool. And while the technology continued to evolve, we learned to utilize the camera’s connection by manipulating our image of reality [,exploring the reality of images].
 
What defines if an image is real or not? Young Photographers in Sweden take the challenge of painting with the camera. Photographs filled with movements, colors and feelings captured by the young generation’s gaze. A visual discussion about the camera’s objectively marked relation to reality and how the tool’s purpose can be expanded. Young people who share their expressions in non-figurative and abstract form, using long shutter speeds and movements in the subject or camera.

Vid varje busskur, i våra mobiler, i tunnelbanan, i modemagasinen, i Dagens Nyheter, i din Facebook-profil; fotografiet är numera ett självklart verktyg för att återspegla ögonblick ur vår verklighet.

Kamerans mekanism och präglade syfte att fånga det som vi endast kan se med våra ögon har gett den, konkurrenslöst; anseendet som det mest realistiska och objektivt anknutna verktyget. Och samtidigt som tekniken fortsatte att utvecklas lärde vi oss att utnyttja kamerans anknytning genom att manipulera vår bild av verkligheten.

Vad definierar om en bild är verklig eller inte? Unga Fotografer i Sverige tar sig an utmaningen att Måla Med Kameran. Fotografier fyllda av rörelser, färger och känslor fångade av den unga generationens blick. En visuell diskussion kring kamerans objektivt präglade relation till verkligheten och hur verktygets syfte kan utvidgas. Ungdomar som delar sina uttryck i non-figurativ och abstrakt form, med hjälp av långa slutartider och rörelse i subjektet eller kameran.